Traducerea reprezintă o activitate cu ajutorul căreia oamenii comunică unii cu ceilalți, își transmit idei, mesaje, își desfășoară activitatea și, de ce nu, fac afaceri. Sunt foarte multe tipuri de afaceri care nu pot exista fără traduceri, adică fără traducători. Dacă vor să se dezvolte au nevoie de aceștia pentru a transmite mesajele mai departe către clienți sau furnizori sau pentru a le traduce informațiile despre produse, pentru a comunica cu partenerii externi sau cu șefii lor din alte țări.

Și, deși în ultima vreme, marile companii au început să folosească traducerile automate sau programe de traducere asistată pe calculator, așa numitele CAT Tools, acestea continuă să apeleze la serviciile unui traducător uman, profesionist, care să revizuiască sau să le corecteze documentele astfel încât să rezulte ceva inteligibil. Iar acest lucru se întâmplă pentru că, oricât de mult ar încerca o companie să înlocuiască traducătorul uman cu un sistem sau un program automat de traduceri, acest lucru nu se va putea realiza în proporție de 100%.

În acest sens, în acest articol ne dorim să facem cunoscut publicului larg, mai cu seamă clienților de servicii de traducere, toate detaliile privind tipurile de traducători care există pe piață în acest moment și cu ce se ocupă mai exact fiecare dintre aceștia.

Dacă e să începem cu originea profesiei de traducător, pentru cei care nu cunosc foarte bine acest domeniu, trebuie să menționăm că primul traducător recunoscut a fost  Sfântul Ieronim, născut în anul 347 (cca), la Stridon, (astăzi Strigova, Croația), ocrotitorul traducătorilor și interpreților. Numele său complet este Sophronius Eusebius Hieronymus. Opera de căpătâi a acestuia a fost traducerea Bibliei din limbile greacă, ebraică și arameică în limba latină, la cererea papei Damasus I. Această traducere realizată de Sf. Ieronim este cunoscută sub denumirea de Biblia Vulgata, fiind denumită astfel întrucât acesta a folosit limba pe care o vorbea majoritatea populației, și nu limba cultă cum ar fi fost normal, în opinia unora.

Acum, dacă vrem să vedem ce-i acela un traducător, putem cita, desigur, definiția universală, redată în limba română de către DEX: un traducător este o persoană care traduce un text dintr-o limbă în alta în cadrul profesiunii sale. Popular, i se mai spune tălmaci. Mai nou, în limba română contemporană, este numit translator.

Teoretic, conform definiției din DEX, oricine ar ști să transpună într-o limbă străină țintă un text dintr-o limbă sursă, s-ar putea intitula traducător. Practic, lucrurile nu stau chiar așa, și asta pentru că nu oricine știe o limbă străină poate face traduceri. Traducător în adevăratul sens al cuvântului se poate numi persoana cu studii universitare în domeniu, cu formare profesională de specialitate și care stăpânește anumite tehnici de traducere sau de abordare a unei traduceri.

De asemenea, nu trebuie să faceți confuzie între conceptul de traducător și cel de interpret. Dacă definiția traducătorului am redat-o mai sus, cea a interpretului este următoarea, tot conform DEX: persoană care traduce pe loc și oral ceea ce spune cineva în altă limbă, mijlocind astfel înțelegerea dintre două sau mai multe persoane.

Astfel, rezultă de mai sus că activitatea realizată de un traducător se numește practic traducere scrisă, adică acesta efectiv traduce acte, documente scrise, pe când cea realizată de interpret se numește Interpretariat, adică o traducere orală. Actualmente există trei tipuri de servicii de interpretariat:

 1. INTERPRETARIAT SIMULTAN – este cunoscut şi sub numele de interpretariat de conferință: interpretul lucrează într-o cabină izolată fonic unde ascultă la cască discursul vorbitorului pe care ulterior îl interpretează în limba țintă și îl transmite prin intermediul unui microfon.
 2. INTERPRETARIAT CONSECUTIV – în cadrul interpretariatului consecutiv vorbitorul se oprește la anumite intervale de timp, de obicei la mijlocul unei fraze ori la finalul acesteia permițându-i interpretului să “traducă oral” discursul acestuia.
 3. INTERPRETARIAT TELEFONIC sau videoconferință – acest serviciu se  adresează companiilor sau persoanelor fizice care au contact cu diverși parteneri din străinătate prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare; se poate desfășura din orice locație, nefiind necesară prezentarea interpretului la sediul clientului.

 

Biroul de Traduceri București Elesta vă pune la dispoziție servicii de interpretariat simultan, interpretariat consecutiv sau interpretariat telefonic prin intermediul interpreților noștri autorizați, în următoarele limbi străine: ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ ȘI GERMANĂ în diverse locații:

 • Cabinete de avocatură și birouri notariale;
 • Instanțe de judecată;
 • Inspectoratul General pentru Imigrări;
 • Inspectoratul General de Poliție;
 • Institutul de Medicină Legală;
 • Oficiul de Stare Civilă;
 • Întâlniri de afaceri, conferințe, târguri, expoziții, ședințe;
 • Oricare altă locație la cerere.

 

 

Acum că am deslușit care este diferența dintre un traducător și un interpret, să vedem mai exact care sunt tipurile de traducători existente în piața traducerilor în acest moment și cu ce se ocupă mai exact fiecare dintre aceștia.

Tipuri de Traducători

 

 1. Traducător „general”

Acest tip de traducător este absolvent al unei facultăți de profil care, după terminarea studiilor, întrucât nu are o anumită specializare traduce texte de orice fel, de dificultate redusă sau medie. A rămâne în această această categorie are și avantaje dar și dezavantaje: concurența este acerbă, nu mulți traducători caută să se specializeze într-un singur domeniu sau doar în câteva. Majoritatea preferă să spună că traduc orice, crezând că astfel își lasă deschise mai multe portițe pentru diverse oportunități de lucru sau din dorința de a acumula experiență.

 1. Traducător Autorizat

Această categorie este probabil cea mai cunoscută clienților dar în același timp cea mai căutată de absolvenții facultăților de limbi străine. Acești traducători sunt cei care pe baza unui examen sunt în final autorizați de Ministerul Justiției din România și care au dreptul de semnătură și ștampilă al traducerilor pe care le efectuează. Aceștia realizează traduceri autorizate și legalizate îndeosebi ale unor acte care trebuie depuse la autorități publice sau private.

Pentru a putea deveni traducător autorizat în România persoana în cauză trebuie să susțină un examen în domeniul științe juridice la Ministerul Culturii și Cultelor. Pe baza promovării examenului respectiv se va obține autorizația emisă de Ministerul Justiției. Conform ultimelor statistici publicate de Ministerul Justiției în raportul de activitate pe anul 2018, în România erau înregistrați în total 38.362 traducători autorizați. Lista cu persoanele autorizate poate fi accesată pe site-ul ministerului menționat.

Persoanele care doresc să susțină un examen de traducător autorizat spaniolă au posibilitatea de a se pregăti cu ajutorul unui curs de limba spaniolă pentru examenul de traducător autorizat, în care vor studia limbajul juridic în limba spaniolă și modele de examen anterioare și eventuale. Pentru mai multe detalii, citiți aici: Curs de limba Spaniolă pentru Examenul de Traducători.

 1. Traducător specializat

Traducătorii specializați sunt cei care traduc doar în anumite domenii de interes, alegând să se specializeze doar în limbajele și terminologiile respective. La fel, această specializare și refuzul de a mai traduce orice altceva, au atât avantaje cât și dezavantaje. Avantajul traducătorilor specializați este că nu oricine poate face traduceri în domeniul ales de ei, ceea ce face ca munca să le fie mai apreciată și mai bine remunerată. Dezavantajul este că, dacă nișa lor de piață este foarte mică, volumul de  traduceri pe care îl vor primi va fi de asemenea redus. Sau, dacă domeniul respectiv trece printr-o criză financiară, practic volumul de traduceri va fi egal cu zero. Din categoria traducătorilor specializați se disting următoarele subcategorii:

 • Traducător Tehnic – este traducătorul specializat doar în domeniul tehnic. Acesta folosește în cadrul traducerilor tehnice pe care le realizează niște termeni cu sens clar și exact, care nu-și modifică sensul în funcție de contextul în care se regăsesc, ducând așadar la înțelegerea fără echivoc a documentației tehnice respective. Mai exact, traducerile tehnice transmit niște informații într-o manieră totalmente obiectivă, cu scopul de a-l ajuta pe cititor să ducă la bun sfârșit o activitate. Cele mai frecvente documente pentru care oferă Traduceri Tehnice sunt: acte și documentație licitații în diverse domenii tehnice, cataloage de prezentare produse și servicii, manuale tehnice de utilizare a unor echipamente medicale, manuale de utilizare pentru diverse echipamente, utilaje tehnice, produse electronice și electrocasnice, specificații tehnice, fișe cu date de securitate, lucrări științifice și articole, rapoarte tehnice, aplicații software și site-uri web caracter tehnic etc.

 

 • Traducătorul juridic (traducător judiciar) – este traducătorul specializat în traducerea de texte legislative, sentințe judecătorești, acte notariale, legislația UE și textele Directivelor emise de Parlamentul European… mai exact orice tip de text sau document cu caracter juridic – Traduceri Juridice. De asemenea, în special pentru un traducător autorizat limba engleză, în afară de dificultatea de a stăpâni terminologia juridică atât a limbii din care traduce cât și pe cea a limbii străine în care traduce, adăugăm faptul că trebuie să fie la curent cu noutățile legislative și cu conceptele juridice din mai multe țări în care se vorbește limba engleză.

 

 • Traducător financiar – este vorba despre traducătorii specializați în Traduceri Financiar-Contabile și Economice. Mai exact, aceștia traduc doar documente precum: rapoarte de audit, situații financiare, bilanț contabil, planuri de afaceri, rapoarte fiscale, documentație cu caracter financiar-contabil pentru licitații publice sau private etc. În realizarea acestui tip de traduceri, atenția traducătorului financiar trebuie să fie sporită și să se concentreze foarte mult fiindcă o eroare oricât de mică ar putea însemna uneori pierderea unei licitații extrem de importante de către clientul său.

 

 • Traducător medical – de obicei, absolvenții de medicină fie își continuă cariera de medici care, așa cum știm, presupune lucruri mult mai complexe decât a efectua o traducere. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Că, pentru a livra Traduceri medicale de calitate, traducătorul ideal nu trebuie să fie medic. Important este să fie un expert în traduceri, să fie un traducător specializat în domeniul medical și să aibă cunoștințe de terminologie medicală în foarte multe specialități. Ceea ce este realmente important pentru ca o traducere medicală să fie de calitate este ca textul să aibă același sens cu cel de pe actul original. Iar asta înseamnă mult mai mult decât specializarea în medicină. Vorbim aici despre experiență în folosirea diverselor glosare terminologice în diverse limbi străine, stăpânirea tehnicilor adecvate de traducere sau chiar abilitatea de a lucra cu un software de traducere asistată pe calculator.

 

 • Traducător literar – misiunea unui traducător literar este aceea de a ne face să citim o carte fără să o lăsăm din mână. Rolul său este acela de a traduce prin adaptare romane, povești, poezii dintr-o limbă în alta. Această misiune nu este deloc ușoară, așa cum s-ar putea crede și asta deoarece, în afară de faptul că prin traducere acesta trebuie să redea sensul, va avea în vedere să păstreze și vocea și stilul autorului. Nici nu mai trebuie să reamintim că un traducător de literatură este obligat să traducă doar în limba sa nativă.

 

 • Traducător audiovizual – acești profesioniști se ocupă cu traducerea conținuturilor audiovizuale cum ar fi înregistrări video, videouri, filme. Traducerile realizate de aceștia se numesc fie subtitrări, transcrieri fie dublaj.

 

 • Traducător de software-uri și aplicații – traducerile de software-uri și aplicații reprezintă un domeniu de lucru relativ nou, de când aplicațiile au început să fie la modă printre utilizatorii de Internet și Android. Practic, există traducători dedicați acestui domeniu care se ocupă doar cu traducerea și localizarea aplicațiilor și software-urilor la publicul vorbitor al limbii țintă (în care se traduce). De cele mai multe ori aceștia folosesc tehnologie specială și sunt în strânsă legătură cu departamentul IT și de marketing al firmei la care lucrează.

 

 • Traducător de jocuri video – în afară de faptul că traducătorii din această categorie trebuie să fie nativi, ar trebui să aibă în plus o afinitate pentru jocurile video. Pentru a înțelege care sunt nevoile utilizatorilor și pentru a stăpâni terminologia de pe diferite platforme în mod clar trebuie să fie vorba despre un pasionat în domeniu. Cine ar putea mai bine să traducă un joc video dacă nu un traducător care pe deasupra este și un jucător înfocat.

 

Așadar, după cum puteți vedea există mai multe tipuri de traducători iar fiecare dintre ei au o specializare diferită. Știm că alegerea celui mai bun traducător care să se ocupe de traducerea dvs. poate fi uneori dificilă, dată fiind multitudinea de oferte. Tocmai de aceea, ne puteți trimite o solicitare pe e-mail iar noi ne vom ocupa să alocăm proiectul celor mai buni traducător din echipa noastră.

 

Fie că aveți nevoie de un Traducător Autorizat Engleză București sau de un Traducător Autorizat Spaniolă București, fie că aveți nevoie de Traduceri legalizate Engleză București sau de Traduceri autorizate Spaniolă București sau în orice altă limbă străină, puteți apela oricând cu încredere la echipa noastră de traducători specializați și profesioniști. În cadrul firmei noastre de traduceri ne bazăm pe colaborarea a peste 225 traducători cu ajutorul cărora putem gestiona proiecte de la cele mai simple până la cele de mare anvergură. Contactați-ne!

 

 

Sursa foto: pixabay