Servicii de Apostilare

sau Supralegalizare Traduceri Legalizate

sau acte originale

Biroul de traduceri Elesta din București vă pune la dispoziție servicii complete pentru aplicarea Apostilei de la Haga pe documentele dvs. originale sau pe traduceri legalizate ale unor acte originale și serviciul de supralegalizare.

De asemenea, vă oferim și serviciul de vizare acte de studii pentru plecarea în străinătate în cadrul CNRED sau la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Dacă vă deplasați într-o țară unde trebuie să dovediți că actele dvs. sunt originale pentru a fi acceptate de autoritățile respective, atunci veți avea nevoie fie de apostile fie de supralegalizare. Prin intermediul acestor proceduri vă asigurați că nu veți avea nicio problemă atunci când veți călători într-o altă țară pentru studii, pentru afaceri sau pentru un alt loc de muncă.

De ce să lucrați cu noi:

Servicii disponibile în București și pe tot teritoriul României
Livrare rapidă în țară sau în străinătate
Dvs. nu trebuie să vă mai pierdeți timpul în trafic sau la cozi
Veți primi documentele prin curier traduse și apostilate, rapid și fără birocrație, sau le puteți ridica de la sediul nostru
Ne ocupăm noi pentru dvs. de toate procedurile: vizare acte CNRED, obținere Apostila de la Haga, traducere autorizată a actelor dvs. de studii, legalizare traduceri la notar etc.
Avem tarife competitive și flexibile.
Contactați-ne rapid fie telefonic fie prin e-mail pentru a ne solicita o ofertă de preț personalizată pentru actele dvs.

Ce este Apostila de la Haga

Apostila de la Haga reprezintă o ștampilă sau un certificat cu formă pătrată și latura de 9 cm care este emisă de autoritățile unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite de către autoritățile din țara respectivă.

Apostila de la Haga se aplică fie pe o traducere legalizată, pe un act autentificat de un notar public, fie pe o anexă a unui act original, așa cum sunt actele de studii.

Scopul aplicării acestei Apostile este de a le garanta autenticitatea și de a-și produce efecte în cadrul altui stat semnatar al Convenției amintite mai sus.

Denumirea de Apostila de la Haga provine din limba franceză și, indiferent de țara în care se va aplica, va avea aceeași denumire: Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Apostila a fost introdusă prin Convenția de la Haga din 1961 având ca scop simplificarea utilizării actelor oficiale în statele care au semnat această convenție. Practic, această Apostila de la Haga atestă faptul că un act oficial emis de un stat, printre care se numără și România, este autentic și este perfect valabil, fără a fi nevoie de o altă formalitate.

Un alt motiv pentru care în Convenţia de la Haga din 1961 a fost prevăzută aplicarea Apostilei pe anumite acte este pentru a nu mai fi nevoie de supralegalizarea actelor străine oficiale.

Important: În România, Apostila de la Haga se eliberează doar pentru actele emise de autoritățile române și se pune doar pe documente originale redactate în limba română sau pe traduceri legalizate ale acestor documente. Actele oficiale emise de alte state se pot apostila doar în țările respective și nu în România.

De ce se aplică Apostila de la Haga pe Traduceri Legalizate

Aplicarea Apostilei de Haga pe o traducere legalizată este necesară atunci când doriți să folosiți un document emis de autoritățile din România într-o altă țară semnatară a Convenției de la Haga. După ce traducerea autorizată și legalizată a actului respectiv este apostilată poate fi folosită fără nicio problemă în țara în care doriți. Prin aplicarea apostilei se certifică practic că documentul respectiv este autentic, original și legal.

Ce tip de Traduceri se pot apostila

Pot fi apostilate traduceri legalizate ale unor documente oficiale emise de o autoritate publică, care au fost traduse în prealabil de un traducător autorizat. Acestea pot fi:

– copii legalizate ale unor acte
– traduceri documente de identitate: carte de identitate (buletin), permis de conducere, pașaport
– traduceri diplome de studii
– traduceri foi matricole
– traduceri programe analitice
– traduceri adeverințe medicale
– traducere cazier judiciar
– traducere cazier fiscal
– traduceri procuri (împuterniciri)
– orice alt tip de documente a căror traducere poate fi legalizată de un notar public

Unde se aplică Apostila de la Haga

Autoritățile competente cu aplicarea Apostilei de la Haga pe teritoriul României sunt următoarele:

1. Instituția Prefectului – eliberează Apostila de la Haga pentru actele originale în județul în care titularul documentului, soțul/soția ori o ruda până la gradul II a acestuia are domiciliul sau unde emitentul actului are sediul.

Excepție fac certificatul de cazier judiciar și certificatul de stare civilă care se pot apostila la orice Instituție a Prefectului.

Actele pentru care această autoritate emite Apostila de la Haga sunt următoarele:

1. Certificat de naștere (în format nou, emis după data de 01.01.1998)
2. Certificat de căsătorie (în format nou, emis după data de 01.01.1998)
3. Certificat de deces (în format nou, emis după data de 01.01.1998)
4. Certificat de cazier judiciar
5. Certificate de cazier auto
6. Certificate de botez
7. Certificat de cununie
8. Adeverinţe privind componenţa familiei
9.Certificate care dovedesc domiciliul şi deținerea cetăţeniei române
10. Certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi în limba engleză
11. Acte de studii preuniversitare și acte de studii superioare: (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a unei şcolii postliceale, diplomă de licenţă, foaie matricolă, programă analitică), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe / certificate care fac dovada calificării profesionale – în limba română şi în limba engleză)
12. Certificate care dovedesc calificarea într-o meserie/profesie: certificat de calificare profesională, certificat/diplomă de absolvire, autorizații de liberă practică etc.
13. Acte referitoare la profesia de medic: adeverințe/certificate, atestate de liberă practică, acte emise de Ministerul Sănătății
14. Documente ce atestă faptul că o persoană a studiat ori studiază pe teritoriul României (valabil pentru cetăţenii străini)
15. Certificat de competenţă a personalului maritim navigant vizat în prealabil de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
16. Brevet de Turism
17. Adeverinţe care dovedesc vechimea în muncă
18. Adeverinţe sau certificate privind calificarea în diferite meserii
19. Certificat provizoriu pentru înlocuirea cardului european de sănătate
20 Acte care dovedesc vechimea în muncă, experiența în profesie sau stagiul de cotizare

Important:

Diplomele de studii nu pot fi apostilate decât dacă au fost vizate mai întâi la CNRED (în cadrul diplomelor de studii superioare) sau la inspectoratele școlare emitente. Așa cum precizam mai sus, firma noastră de traduceri vă pune la dispoziție contra cost serviciul de vizare acte de studii la CNRED.

2. Camera Notarilor Publici 

Camera Notarilor Publici Bucureşti aplică Apostila de la Haga pe următoarele acte:

– acte notariale întocmită în formă autentică
– înscrisuri cu data certă
– înscrisuri cu legalizare de semnătură
copii legalizate ale actelor emise de autoritățile din România
traduceri legalizate de pe acte oficiale emise în România

Important:

Sunt scutite de apostilă / supralegalizare documentele care au fost redactate de agenții diplomatici sau consulari.

Fie că se aplică Apostila de la Haga pe o traducere legalizată fie că se aplică pe o copie legalizată la un birou notarial, actul original trebuie să fie emis de o autoritate din România.

3. Tribunalele

Tribunalele de pe teritoriul României sunt competente să aplice Apostila de la Haga pe acte oficiale precum:

1. Hotărâri judecătoreşti (în original), sentințe civile emise de instanţe. Aceste hotărâri judecătoreşti trebuie să fie legalizate cu mențiunea “definitivă și irevocabilă” de instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de grefierul care a legalizat hotărârea sau de preşedintele instanţei şi trebuie să aibă aplicată ştampila Preşedintelui.

2. Documente originale emise de Registrul Comerţului (certificat constatator, înregistrare de mențiuni etc.) cu semnătura și ștampila instituției în original și antetul Ministerului Justiției.

3. Acte originale întocmite de un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

Ce înseamnă Supralegalizare

Supralegalizarea este o procedură pe care o efectuează autoritățile competente din România. Prin această procedură se certifică faptul că actul respectiv este oficial, calitatea persoanei care a semnat documentul, identitatea sigiliului sau a ștampilei aplicate pe acest act.

Deși actele care sunt supuse procedurii de supralegalizare pot fi aceleași, supralegalizarea nu înseamnă același lucru cu apostilarea, țările în care pot fi utilizate documentele supralegalizate sunt diferite, la fel și instituțiile care se ocupă de această procedură.

Supralegalizarea se aplică pe actele originale, copiile legalizate sau traduceri legalizate ale acestora.

Când este necesară Supralegalizarea unor acte

Aveți nevoie de supralegalizarea documentelor dvs. dacă urmează să le folosiți pe teritoriul unor state care nu au semnat Convenția de la Haga sau cu care țara noastră nu are încheiate tratate pentru recunoașterea reciprocă a documentelor.

Ce autorități efectuează Supralegalizări Acte

În România, autoritățile care au competența de a aplica supralegalizare pe documente:

– Ministerul Afacerilor Externe – dacă este vorba despre documente administrative

– Ministerul Justiției – dacă este vorba de acte emise de Registrul Comerțului și hotărâri judecătorești

– Camera Notarilor Publici – dacă este vorba de traduceri legalizate, acte notariale întocmite în formă autentică, înscrisuri cu dată certă, cu legalizare de semnătură.

Dacă aveți nevoie de Apostile, Supralegalizări acte sau Traduceri Legalizate, contactați-ne pentru o ofertă personalizată în funcție de documentele dvs.

Apostile si Supralegalizari 6 decembrie 2020