Apostila de la Haga

Traduceri legalizate cu Apostilă

Apostila pe documente originale sau

pe Traduceri Legalizate

Apostile București – Birou de traduceri – vă punem la dispoziție servicii complete pentru aplicarea Apostilei de la Haga pe documentele dvs. originale sau pe traduceri legalizate ale unor acte originale și serviciul de supralegalizare.

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate dar și pentru cei cu domiciliul în România, pe bază de procură, ne putem ocupa de următoarele proceduri:

 • obținere duplicate de pe acte precum: certificat de naștere, certificat de căsătorie sau certificat de deces;
 • obținere extrase multilingve de pe actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie sau certificat de deces);
 • obținere certificat de celibat;
 • aplicare Apostila de la Haga pe actele de stare civilă (în original);
 • vizare acte de studii la Ministerul Educației sau la Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru plecarea în străinătate;
 • aplicarea Apostilei de la Haga pe actele de studii (în original)
 • traduceri legalizate acte de stare civilă;
 • traduceri legalizate diplome și acte de studii;
 • aplicare Apostila de la Haga pe traducerile legalizate.

 

Dacă vă deplasați într-o țară unde trebuie să dovediți că actele dvs. sunt originale pentru a fi acceptate de autoritățile respective, atunci veți avea nevoie fie de Apostila de la Haga fie de supralegalizare.

Prin intermediul acestor proceduri vă asigurați că nu veți avea nicio problemă atunci când veți călători într-o altă țară pentru studii, pentru afaceri sau pentru un alt loc de muncă.

 

De ce să lucrați cu noi:

 • Serviciile noastre sunt disponibile pentru cetățenii din București dar și din restul orașelor din România, mai ales pentru cetățenii străini cu domiciliul în străinătate
 • Livrare rapidă în țară sau în străinătate, prin firme de curierat cunoscute (sau cele solicitate de client)
 • Dvs. nu trebuie să vă mai pierdeți timpul în trafic sau la cozi
 • Nu trebuie să cheltuiți banii inutil pe un bilet de avion pentru a rezolva probleme administrative în România. Pe baza unei procuri, ne puteți delega pe noi să ne ocupăm pentru dvs. de toate aceste proceduri
 • Ne ocupăm noi pentru dvs. de toate procedurile: vizare acte de studii la CNRED, obținere Apostila de la Haga, traduceri diplome, legalizare traduceri la notar etc.
 • Avem tarife decente, competitive și flexibile pentru Apostilă Traduceri Engleză și Apostilă Traduceri Spaniolă
 • Vă trimitem prin curier traduceri apostilate, traduceri legalizate sau certificat de naștere apostilat, rapid și fără birocrație, sau le puteți ridica dvs. de la sediul nostru

 

Contactați-ne rapid telefonic sau prin e-mail pentru a ne solicita o ofertă de preț personalizată pentru actele dvs.

Ce este Apostila de la Haga

Apostila de la Haga reprezintă o ștampilă sau un certificat cu formă pătrată și latura de 9 cm care este emisă de autoritățile unui stat semnatar al Convenției de la Haga. Aceasta se aplică pe actele oficiale întocmite de către autoritățile din țara respectivă.

Această Apostila de la Haga se aplică fie pe traduceri legalizate, pe un act autentificat de un notar public, fie pe o anexă a unui act original, așa cum sunt actele de studii.

Scopul aplicării acestei Apostile este de a le garanta autenticitatea cu scopul ca acestea să-și producă efectele în cadrul altui stat semnatar al Convenției amintite mai sus.

Denumirea de Apostila de la Haga provine din limba franceză și, indiferent de țara în care se va aplica, va avea aceeași denumire: Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Apostila a fost introdusă prin Convenția de la Haga din 1961 având ca scop simplificarea utilizării actelor oficiale în statele care au semnat această convenție. Practic, această Apostila de la Haga atestă faptul că un act oficial emis de un stat, printre care se numără și România, este autentic și este perfect valabil, fără a mai fi nevoie de o altă formalitate.

Un alt motiv pentru care în Convenţia de la Haga din 1961 a fost prevăzută aplicarea Apostilei pe anumite acte este pentru a fi eliminată supralegalizarea actelor străine oficiale.

Important: În România, Apostila de la Haga se eliberează doar pentru actele emise de autoritățile române și se pune doar pe documente originale redactate în limba română sau pe traduceri legalizate ale acestor documente. Actele oficiale emise de alte state se pot apostila doar în țările respective și nu în România.

 

Traduceri Legalizate cu Apostila

Traducerea legalizată cu apostilă este necesară atunci când doriți să folosiți un document emis de autoritățile din România într-o altă țară semnatară a Convenției de la Haga. După ce traducerea autorizată și legalizată a actului respectiv este apostilată, aceasta poate fi folosită fără nicio problemă în țara în care doriți.

Prin aplicarea apostilei se certifică practic că documentul respectiv este autentic, original și legal.

Ce tip de Traduceri se pot apostila

Pot fi apostilate traduceri legalizate ale unor documente oficiale emise de o autoritate publică, care au fost traduse în prealabil de un traducător autorizat. Acestea pot fi:

– copii legalizate ale unor acte
– traduceri documente de identitate: carte de identitate (buletin), permis de conducere, pașaport
– traduceri diplome de studii
– traduceri foi matricole
– traduceri programe analitice
– traduceri adeverințe medicale
– traducere cazier judiciar
– traducere cazier fiscal
– traduceri procuri (împuterniciri)
– orice alt tip de documente a căror traducere poate fi legalizată de un notar public

 

Unde se aplică Apostila de la Haga

Autoritățile competente cu aplicarea Apostilei de la Haga pe teritoriul României sunt următoarele:

 

1. Instituția Prefectului

Eliberează Apostila de la Haga pentru actele originale în județul în care titularul documentului, soțul/soția ori o ruda până la gradul II a acestuia are domiciliul sau unde emitentul actului are sediul.

Excepție fac certificatul de cazier judiciar și certificatele de stare civilă care se pot apostila la orice Instituție a Prefectului.

Actele pentru care această autoritate emite Apostila de la Haga sunt următoarele:

 1. Certificat de naștere (în format nou, emis după data de 01.01.1998)
 2. Certificat de căsătorie (în format nou, emis după data de 01.01.1998)
 3. Certificat de deces (în format nou, emis după data de 01.01.1998)
 4. Certificat de cazier judiciar
 5. Certificate de cazier auto
 6. Certificate de botez
 7. Certificat de cununie
 8. Adeverințe privind componența familiei
 9. Certificate care dovedesc domiciliul şi deținerea cetăţeniei române
 10. Certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi în limba engleză
 11. Acte de studii preuniversitare și acte de studii superioare: (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a unei şcolii postliceale, diplomă de licenţă, foaie matricolă, programă analitică), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe / certificate care fac dovada calificării profesionale – în limba română şi în limba engleză)
 12. Certificate care dovedesc calificarea într-o meserie/profesie: certificat de calificare profesională, certificat/diplomă de absolvire, autorizații de liberă practică etc.
 13. Acte referitoare la profesia de medic: adeverințe/certificate, atestate de liberă practică, acte emise de Ministerul Sănătății
 14. Documente ce atestă faptul că o persoană a studiat ori studiază pe teritoriul României (valabil pentru cetăţenii străini)
 15. Certificat de competenţă a personalului maritim navigant vizat în prealabil de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
 16. Brevet de Turism
 17. Adeverinţe care dovedesc vechimea în muncă
 18. Adeverinţe sau certificate privind calificarea în diferite meserii
 19. Certificat provizoriu pentru înlocuirea cardului european de sănătate
 20. Acte care dovedesc vechimea în muncă, experiența în profesie sau stagiul de cotizare

 

Important:

Diplomele de studii nu pot fi apostilate decât dacă au fost vizate mai întâi la CNRED (în cadrul diplomelor de studii superioare) sau la inspectoratele școlare emitente. Așa cum precizam mai sus, firma noastră de traduceri vă pune la dispoziție contra cost serviciul de vizare acte de studii la CNRED.

 

2. Camera Notarilor Publici 

Camera Notarilor Publici Bucureşti aplică Apostila de la Haga pe următoarele acte:

– acte notariale întocmită în formă autentică
– înscrisuri cu data certă
– înscrisuri cu legalizare de semnătură
– copii legalizate ale actelor emise de autoritățile din România
traduceri legalizate de pe acte oficiale emise în România

Important: Sunt scutite de apostilă / supralegalizare documentele care au fost redactate de agenții diplomatici sau consulari. Fie că se aplică Apostila de la Haga pe o traducere legalizată fie că se aplică pe o copie legalizată la un birou notarial, actul original trebuie să fie emis de o autoritate din România.

 

3. Tribunalele

Tribunalele de pe teritoriul României sunt competente să aplice Apostila de la Haga pe acte oficiale precum:

 • Hotărâri judecătoreşti (în original), sentințe civile emise de instanţe. Aceste hotărâri judecătoreşti trebuie să fie legalizate cu mențiunea “definitivă și irevocabilă” de instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de grefierul care a legalizat hotărârea sau de preşedintele instanţei şi trebuie să aibă aplicată ştampila Preşedintelui.
 • Documente originale emise de Registrul Comerţului (certificat constatator, înregistrare de mențiuni etc.) cu semnătura și ștampila instituției în original și antetul Ministerului Justiției.
 • Acte originale întocmite de un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

Ce înseamnă Supralegalizare

Supralegalizarea este o procedură pe care o efectuează autoritățile competente din România. Prin această procedură se certifică faptul că actul respectiv este oficial, calitatea persoanei care a semnat documentul, identitatea sigiliului sau a ștampilei aplicate pe acest act.

Deși actele care sunt supuse procedurii de supralegalizare pot fi aceleași, supralegalizarea nu înseamnă același lucru cu apostilarea, țările în care pot fi utilizate documentele supralegalizate sunt diferite, la fel și instituțiile care se ocupă de această procedură.

Supralegalizarea se aplică pe actele originale, copiile legalizate sau traduceri legalizate ale acestora.

 

Când este necesară Supralegalizarea actelor

Aveți nevoie de supralegalizarea documentelor dvs. dacă urmează să le folosiți pe teritoriul unor state care nu au semnat Convenția de la Haga sau cu care țara noastră nu are încheiate tratate pentru recunoașterea reciprocă a documentelor.

 

Ce autorități efectuează Supralegalizări Acte

În România, autoritățile care au competența de a aplica supralegalizare pe documente:

 • Ministerul Afacerilor Externe – dacă este vorba despre documente administrative
 • Ministerul Justiției – dacă este vorba de acte emise de Registrul Comerțului și hotărâri judecătorești
 • Camera Notarilor Publici – dacă este vorba de traduceri legalizate, acte notariale întocmite în formă autentică, înscrisuri cu dată certă, cu legalizare de semnătură.

 

Lista țărilor pentru care este necesară Apostila de la Haga

Republica Albania Republica Franceză Sultanatul Oman
Principatul Andorra Georgia Republica Panama
Antigua şi Barbuda Republica Federală Germania Republica Paraguay
Republica Argentina Republica Elenă Republica Peru
Republica Armenia Grenada Republica Polonă
Comunitatea Australiană Republica Guatemala Republica Portugheză
Republica Austria Republica Honduras Republica Moldova
Republica Azerbaidjan Republica Ungară România
Comunitatea Bahamas Republica Islanda Federaţia Rusă
Regatul Bahrain Republica India Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis
Barbados Republica Irlanda Sfânta Lucia
Republica Belarus Statul Israel Sfântul Vicențiu și Grenadinele
Regatul Belgiei Republica Italiană Statul Independent Samoa
Belize Japonia Republica Serenisimă San Marino
Statul Plurinațional al Boliviei Republica Kazahstan Republica Democrată São Tomé și Príncipe
Bosnia și Herțegovina Republica Coreea Republica Serbia
Republica Botswana Republica Kosovo Republica Seychelles
Republica Federativă a Braziliei Republica Kirghiztan Republica Slovacă
Statul Brunei, Domiciliul Păcii Republica Letonia Republica Slovenia
Republica Bulgaria Regatul Lesotho Republica Africa de Sud
Republica Burundi Republica Liberia Regatul Spaniei
Republica Capului Verde Principatul Liechtenstein Republica Surinam
Republica Chile Republica Lituania Regatul Swaziland
Republica Populară Chineză (Hong Kong și Macao)** Marele Ducat al Luxemburgului Regatul Suediei
Republica Columbia Republica Malawi Confederaţia Elveţiană
Insulele Cook Republica Malta Republica Tadjikistan
Republica Costa Rica Republica Insulelor Marshall Regatul Tonga
Republica Croaţia Republica Mauritius Republica Trinidad-Tobago
Republica Cipru Statele Unite Mexicane Republica Tunisiană
Republica Cehă Principatul Monaco Republica Turcia
Regatul Danemarcei Mongolia Ucraina
Comunitatea Dominica Republica Muntenegru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Republica Dominicană Regatul Moroc Statele Unite ale Americii
Republica Ecuador Republica Namibia Republica Orientală Uruguay
Republica El-Salvador Olanda (Regatul Ţărilor de Jos) Republica Uzbekistan
Republica Estonia Noua Zeelandă Republica Vanuatu
Republica Insulelor Fiji Republica Nicaragua Republica Bolivariană a Venezuelei
Republica Finlanda Insula Niue
 Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei Regatul Norvegiei

Pentru lista actualizată a statelor semnatare se poate consulta pagina oficială de internet a Conferinței de la Haga: http://www.hcch.net.

Cât durează apostilarea unui document

Durata de apostilare a unui document este diferită și depinde în principiu de:

 1. instituția unde trebuie aplicată Apostila de la Haga
 2. de rapiditate cu care autoritățile române eliberează actul care trebuie apostilat
 3. de disponibilitatea traducătorului autorizat care efectuează traducerea
 4. de biroul notarial care legalizează traducerea
 5. de bugetul clientului

Dacă doriți o ofertă personalizată pentru traduceri legalizate cu apostila pentru documentele dvs., vă rugăm să ne contactați  apăsând butonul de mai jos. Ne angajăm să vă răspundem în maximum 30 de minute.

 

Cât costă apostilarea unui document – Traducere cu apostilă preț

În funcție de instituția care o aplică, tariful pentru apostilarea actelor dvs. este diferit.

Spre exemplu, la Camera Notarilor Publici apostila de la haga pe traducerea legalizata costă 35 lei + TVA pentru un exemplar. Dacă se solicită eliberarea apostilei în regim de urgență sau documentul depășește 50 de pagini, atunci tariful este dublu.

Trebuie menționat că tariful apostilei nu include și prețul traducerii. Acesta se achită separat, în funcție de numărul de pagini al documentului de tradus.

De asemenea, dacă nu solicitați personal aplicarea apostilei, atunci va trebui achitată și taxa pentru prestarea acestor servicii.

Dacă doriți să ne ocupăm noi pentru dvs. de traduceri cu Apostila de la Haga sau de obținere apostila certificate de naștere, certificate de căsătorie sau certificate de deces,  vă rugăm să ne contactați  apăsând butonul de mai jos. Ne angajăm să vă răspundem în maximum 15 minute.

 

Apostile si Supralegalizari 6 decembrie 2020