Termenul de „proofreading” este un anglicism folosit în mod special în domeniul traducerilor. Atât traducătorii cât și firmele de traduceri manifestă o preferință în utilizarea sa ca atare întrucât s-ar părea că în limba română nu există un echivalent perfect al acestui termen. Inițial, cunoscătorii de limba engleză ar fi tentați să atribuie termenului de proofreading semnificația de revizuire a unui document tradus, însă lucrurile nu sunt atât de simple.

Conform Dicționarului Collins, termenul „proofreading” este definit în felul următor:  to proofread – to read ( copy or printer’s proofs) to detect and mark errors to be corrected. Apoi, avem și o explicație mai clară: when someone proofreads something such as a book or an article, they read it before it is published in order to find and mark mistakes that need to be corrected. Acest lucru înseamnă că proofreading înseamnă practic revizia unui document deja tradus cu scopul de a detectat orice tip de eroare, înglobând inclusiv următorii termeni: corectarea, verificarea, editarea și formatarea documentului tradus. În România traducătorii preferă utilizarea termenilor: revizie, corectare sau colaționare.

Scopul primordial al serviciilor de revizie traduceri, corectură, verificare, editare și adaptare a textelor traduse este acela de a garanta și de a oferi clienților servicii de calitate. Proofreading-ul este considerat a fi ultima parte a procesului de traducere.

După realizarea efectivă a traducerii, aceasta este verificată de un revizor specializat, (termen a cărui traducere în limba engleză este: proofreader iar în limba spaniolă „revisor” sau „corrector de textos”) care se asigură că traducerea respectă toate standardele de calitate, atât din punct de vedere al conținutului cât și al aspectului, luând în calcul de asemenea instrucțiunile primite de la client. Detaliem în cele ce urmează câte tipuri de proofreading există și în ce constă fiecare.

Câte tipuri de proofreading există

În opinia lingviștilor profesioniști proofreading-ul ar trebui să însemne aplicarea regulilor de: gramatică, ortografie, tipografie, sintaxă, stil, ținând cont și de normele lingvistice ale fiecărei limbi, terminologia indicată de managerul de proiect (dacă există) și preferințele sau nevoile clientului.

Auto-revizia

Se referă la verificarea traducerii chiar de către traducătorul care a efectuat-o înainte de a o preda clientului. Include corectarea textului tradus pentru a verifica și corecta eventualele erori gramaticale, de ortografie, de stil, fluiditatea și naturalețea textului în momentul lecturării. În afară de acestea, traducătorul trebuie să țină cont și de glosarele terminologice puse la dispoziție de firma de traduceri sau de managerul de proiect dar și de cerințele sau stilul specific clientului, fără să modifice însă mesajul. Intenția este clară: obținerea unei traduceri corecte din punct de vedere lingvistic.

În plus, în afară de exactitatea și corespondența termenilor dintr-o traducere, înainte de predarea acesteia, un traducător profesionist ar mai trebui să verifice următoarele:

  • numerotarea paginilor, a titlurilor, subtitlurilor, paragrafelor
  • așezarea în pagină, culorile textului (dacă este cazul)
  • dacă a tradus legendele sau textele din antetul sau subsolul paginilor
  • dacă a tradus toate paginile, celulele sau coloanele ascunse dintr-un document Excel
  • dacă a localizat corect termenii, în cazul unei traduceri site-uri web
  • dacă a adaptat publicului țintă unitățile de măsură dintr-o traducere tehnică
  • dacă textul său îndeplinește cerințele de formatare prevăzute de lege în cazul unei traduceri autorizate și legalizate
  • dacă în traducerea sa a păstrat aceiași termeni peste tot și nu a folosit sinonime sau termeni preluați spre exemplu din limba engleză și care ar fi putut fi transpuși în limba română etc.

 

În mod evident, auto-revizia se face comparând traducerea cu textul original. De asemenea, în cazul în care traducătorul nu este presat de un termen de predare dar și pentru a conferi un plus de calitate traducerii sale, este recomandat ca acesta să lectureze traducerea (eventual cu voce tare) după câteva ore de la terminare sau chiar a doua zi.

 

Revizia efectuată de un revizor specializat

Deși de cele mai multe ori auto-revizia poate fi suficientă atunci când știm că traducătorul este meticulos și competent, atunci când managerul de proiect are răgazul necesar, apelează și la un revizor profesionist, specializat într-un anumit domeniu, dat fiind faptul că orice text poate fi îmbunătățit. Și, de cele mai multe ori, o a doua pereche de ochi face diferența în cazul unor texte dificile.

Standardele internaționale recomandă ca revizorul să fie o persoană diferită, adică nu un traducător. Să fie un revizor specializat, care doar cu asta se ocupă – revizuiește, verifică și eventual corectează o traducere, având ca punct de plecare textul original. În mod logic, revizorul ar trebui să aibă mult mai multe abilități și o specializare mai profundă în domeniu în comparație cu traducătorul inițial.

Rolul revizorilor externi este extrem de important în cadrul agenției noastre de traduceri și apelăm la aceștia pentru fiecare traducere pe care o predăm clientului. Datorită experienței lor aceștia ne oferă o părere obiectivă asupra textului, pot avea o altă viziune, inclusiv pot găsi o variantă mult mai potrivită a textului pe care traducătorul, din diverse motive, nu a detectat-o la momentul respectiv.

Fiind obiectiv, revizorul specializat identifică mai ușor erorile de orice tip, este cel care dă mai multă claritate textului, îl face să fie ușor de citit și înțeles de către cititor. Revizorii sunt cei care se pun în pielea cititorilor, ai persoanelor care nu sunt experte în traduceri sau lingvistică.

În cadrul firmei de traduceri autorizate si legalizate Bucuresti Elesta vă oferim servicii de revizie și proofreading traduceri pentru orice tip de document sau text ne-ați solicita.

De obicei, tariful pentru serviciul de revizie sau proofreading este de doar 50% din tariful inițial pe pagină însă, pentru a vă putea face o evaluare și o ofertă de preț corectă și personalizată, vom avea nevoie să ne trimiteți documentul inițial și traducerea pe care doriți s-o revizuim.

Cu toate acestea, dacă revizorul va constata de-a lungul procesului de revizie a traducerii că textul va trebui modificat în proporție de peste 40%, atunci vă vom recomanda ca traducerea să fie realizată din nou.

Ați primit o traducere și nu înțelegeți nimic? Sună a engleză amestecată cu spaniolă? Apelați cu încredere la serviciul nostru de revizie și proofreading traduceri. Revizorii noștri specializați vă stau la dispoziție!